اخبار شرکت

  • زمان ارسال: مه-11-2021

    گاز صنعتی با دمای بالا حاوی مقدار زیادی انرژی و مواد موجود است و استفاده منطقی از آن مزایای اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد. حذف گرد و غبار با دمای بالا تکنولوژی کلیدی برای دستیابی به هدف حفظ انرژی و انتشار قرمز است ...بیشتر بخوانید »

  • زمان ارسال: مه-10-2021

    امروز ، ما به یک آموزش جلب توجه میدانی جالب پیوست می کنیم. ایجاد تیم بدون شک راهی م effectiveثر برای تقویت انسجام تیم است. با این حال ، این تیم سازی تا حدودی متفاوت از گذشته است. تیم سازی قبلی گروهی از شرکای آشنا بود که ...بیشتر بخوانید »